13 september 2022

EU-doel onnodig voor energiebesparing

Iedereen die naar zijn energierekening kijkt, snapt het belang van woningisolatie bijvoorbeeld. Daar hebben we de voorgestelde Europese doelen helemaal niet voor nodig, zei Bert-Jan Ruissen (SGP) maandag in het Europees Parlement.

"Wezenlijker is een oproep tot soberheid", zei hij. "Want met onze westerse levensstijl zijn we enorme energieslurpers geworden. De honger naar een nóg groter huis, een nóg grotere auto en een nóg luxere vakantie is nagenoeg niet te stillen."
Ruissen citeerde Thomas a Kempis, de belangrijke Middeleeuwse theoloog: "Een trots enhebzuchtig mens vindt nooit rust, maar wie eenvoudig en bescheiden is, zal de innerlijke vrede rijkelijk ten deel vallen".
We moeten dus breder kijken, zei Ruissen. Niet alleen naar technische maatregelen. "Onze manier van leven moet veranderen! En dat niet alleen om energie te besparen, maar ook voor innerlijke vrede en vrede met God."
Hij voegde eraan toe: "U begrijpt: dit is vooral een oproep aan de welgestelden en uiteraard niet aan degenen die in de rij staan bij de voedselbank."