2 maart 2021

Hervat dialoog mensenrechten India

De EU en India moeten hun besprekingen over mensenrechten snel hervatten. Al te lang worden dringende kwesties als de vrijheid van geloof en godsdienst niet besproken. Dit werd geconstateerd door deelnemers aan de online conferentie "Situatie van de mensenrechten in India” op dinsdag 2 maart, georganiseerd door leden van het Europees Parlement (EP) Bert-Jan Ruissen (NL) en Cristian Terhes (RO), onder de paraplu van de Intergroep voor vrijheid van godsdienst of overtuiging en religieuze tolerantie.

„De vrijheid van godsdienst wordt in India duidelijk beperkt, tot een zorgwekkend niveau”, aldus Bert-Jan Ruissen. „De EU als gemeenschap van waarden en economische supermacht bevindt zich in een unieke positie om wereldwijd op te komen voor de mensenrechten, waarvan de vrijheid van geloof een van de belangrijkste is.”

Hij drong er bij de EU op aan haar inspanningen op te voeren. „Mensenrechten moeten worden genoemd als topprioriteit in vergaderingen met India, en niet bij de rondvraag. Ik adviseer het Europees Parlement een resolutie over deze kwestie aan te nemen.”

Cristian Terhes benadrukte de positieve gevolgen voor landen die de fundamentele vrijheden eerbiedigen: „India is het tweede land ter wereld qua bevolking, met een enorm potentieel. Zoals de geschiedenis heeft aangetoond, werd elk land dat de mensenrechten en de godsdienstvrijheid respecteert, sterker en welvarender. Door de eerbiediging van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid binnen zijn grenzen te versterken, zou India zijn burgers meer welvaart kunnen bieden en zijn stem kunnen laten horen en in de wereld beter kunnen worden gehoord.”

Vier sprekers spraken op de online-conferentie: Rahil Patel van Oxford House Research, Anna Hill van de NGO Open Doors International, Alessandro Pecorari namens Christian Solidarity Worldwide en Shabnam Hashmi, maatschappelijk activist en mensenrechtenverdediger uit India.

Democratische waarden

Rahil Patel verklaarde: „De kwestie India is urgent. Democratische waarden gaan snel achteruit en de EU kan een grote economische partner zijn die stevige gesprekken kan initiëren. Maar eerst, voordat we ons hiervoor inzetten en proberen om India te veranderen, moeten we begrijpen hoe India de wereld ziet. Het wereldbeeld van de Hindu door een democratische lens is complex.”

„Een toename van Hindu-nationalistische ideologie heeft geleid tot haatzaaiende uitlatingen, discriminatie en geweld tegen minderheden, waaronder moslims en christenen. Het aantal gemelde jaarlijkse incidenten tegen christenen is tussen 2014 en 2019 meer dan vijfmaal gestegen”, aldus Anna Hill, ”Antibekeringswetten hebben een negatief effect op de rechten van minderheden.”

geloofsvrijheid

„We moeten de uitgestelde mensenrechtendialoog tussen de EU en India van 12 januari hervatten, zodat beide partners voorbeelden van beste praktijken op het gebied van de hervorming van de wetshandhaving kunnen bespreken”, voegde Alessandro Pecorari eraan toe. “De EU moet India in elke interactie aansporen om een onderzoek in te stellen naar beschuldigingen van medeplichtigheid van de politie bij de inperkingen van geloofsvrijheid, en deze zaken aanpakken.

Shabnam Hashmi verklaarde: „Er is een ongekende aanval op de democratie in India. Alle dissidenten worden beteugeld en mensenrechtenactivisten worden lastiggevallen, tegen hen rechtszaken worden aangespannen en velen worden opgesloten. Stemmen die de rechten van minderheden verdedigen, worden het zwijgen opgelegd. Het geweld, de haatzaaiende uitlatingen, de aanvallen op minderheden, met name moslims en christenen, zijn in een stroomversnelling geraakt nadat het Modi-regime aan de macht kwam. De EU moet de status van de mensenrechten in India in toekomstige gesprekken met India als topprioriteit bespreken.”