6 juli 2017

EU, kom krachtig op voor christelijke presentie en christelijk cultureel erfgoed in Turkije!

In het jaarlijkse EP-debat over de betrekkingen tussen de EU en Turkije gisteren in Straatsburg heeft europarlementariër Bas Belder de EU opgeroepen krachtig stelling te nemen voor een christelijke presentie en christelijk cultureel erfgoed in Turkije.

In zijn debatbijdrage refereerde Belder aan de Turkse columniste Gözde Bedeloglu die nog geen week geleden schreef: “Mor Gabriel is onze geschiedenis”. Van overheidswege staat dit klooster (stichtingsjaar 397!) al jaren onder druk van dreigende bezitsonteigeningen. Bedeloglu neemt het openljk op voor Mor Gabriel: “Zolang wij niet begrepen hebben, dat dit onze gemeenschappelijke geschiedenis is, zal ons verval voortduren.”

In aansluiting op deze Turkse verdediging van christelijke presentie en christelijk cultureel erfgoed op Turkse bodem stelde Belder: “Deze moedige woorden uit Turkse pen keren zich rechtstreeks tegen de huidige onteigening van tientallen kerken, kloosters en landgoederen van de Aramese gemeenschap rond de stad Mardin. EU, neem het eveneens krachtig op voor een christelijke presentie en christelijk cultureel erfgoed in Turkije!”