18 mei 2021

EU medeschuldig aan escalatie Gaza

De Europese Unie is medeschuldig aan het conflict tussen Israel en Gaza. "Want wat deed de EU nu eigenlijk tegen antisemitische scholen en terroristische organisaties in Palestijnse gebieden?", zei Bert-Jan Ruissen (SGP) dinsdag in het Europees Parlement. 

"Moet de EU niet eens de hand in eigen boezem steken, in het confict tussen Israel en Palestijnen?", opperde Ruissen.

Hij wees erop dat SGP en anderen meermalen hebben opgeroepen om Iran ervan te weerhouden terroristen in de Gaza van wapentuig te voorzien. Ook is vaak gevraagd een einde te maken aan het permanente haatzaaien en oproepen tot geweld in Palestijnse gebieden, tot in de schoolboeken aan toe.

Bovendien eisen Europarlementsleden al langer dat EU-hulpgeld niet langer doorvloeit naar terroristische organisaties in Palestijnse gebieden.

"De EU is op al deze terreinen nalatig geweest. Daarmee is de Europese Unie mede schuldig aan de nu ontstane situatie", zei Ruissen.

"Wat ons nu te doen staat is ondubbelzinnig onze steun uitspreken voor Israël. We moeten onder ogen zien dat Gaza met Hamas in de greep is van een terroristische organisatie, waar de Palestijnen zelf ook dagelijks onder lijden.
Voral zou ik willen zeggen: Bid voor vrede voor Jeruzalem en bid voor de vrede in de hele regio."