4 mei 2020

EU moet boeren helpen, niet hinderen'In deze lastige tijden moet Europa de boeren en tuinders helpen, niet hinderen.
Dat lijkt vanzelfsprekend, zeker voor een cruciale sector als de landbouw. Maar ik kan u zeggen: het vraagt heel wat werk achter de schermen. En we zijn er nog lang niet.' Dat beschrijft Europarlementslid Bert-Jan Ruissen in zijn nieuwste blog voor vakblad De Boerderij.
'Na aandringen, besloot de Europese Commissie om de opslag van melkpoeder, rundvlees en dergelijke te vergoeden. De hulp biedt enkele sectoren enige verlichting, sinds de vraag van de horeca wegvalt. Maar het is niet genoeg: bijvoorbeeld kalfsvlees en de vleeskippensector vallen buiten de boot.
We dringen als SGP ook aan op een Brusselse bijdrage voor de bloemenkwekers en aardappeltelers. Samen met collega Annie Schreijer en 50 andere Europarlementsleden heb ik de Europese Commissie per brief gevraagd daar nog eens goed naar te kijken. 
Een belangrijke hindernis gaat op de lange baan. Want per 1 januari zou het hele Europees landbouwbeleid op de schop gaan. Veranderingen en bezuinigingen zijn nu uiteraard erg onwelkom. De grondige herziening van het GLB was gelukkig al een jaartje uitgesteld. Verder uitstel is gewenst. Eerst moet de landbouw door de coronacrisis komen. Bovendien kunnen wij als onderhandelaars nu moeilijk bijeenkomen.
Wat het Europees Parlement betreft komt er nog een jaar uitstel bij: als er eind oktober nog geen akkoord is bereikt voor het nieuwe GLB, blijven alle huidige GLB-regels gelden tot eind 2022. Dat geeft de sector stabiliteit in deze onzekere tijden.
Ondertussen proberen we Frans Timmermans een halt toe te roepen. Want, alsof er niets aan de hand is, probeert Timmermans zijn ‘#GreenDeal’ nog door te zetten. Zijn megapakket aan dure ingrijpende veranderingen, kan de landbouw er nu niet bij hebben. Er is al genoeg crisis.
Onze inzet is om veel van zijn tientallen wetsvoorstellen langdurig uit te stellen. Voor de meeste klimaatinvesteringen is voorlopig toch geen geld. De Europese Commissie geeft ook zelf toe dat er een diepe recessie aan zit te komen, dan kan het niet zo zijn dat de klimaatplannen maar doordenderen. Ik wil niet zeggen “van uitstel komt afstel”. Maar later een nuchtere blik is beter dan de klimaathysterie van nu. Meer mensen zullen hopelijk inzien dat de Europese landbouw al wereldkampioen is. Onze consumenten genieten dagelijks van de milieu- en diervriendelijkste topproductie ter wereld.
In andere werelddelen is dat wel anders. Vooral in Afrika dreigt ‘een hongersnood van bijbelse proporties’, waarschuwden de Verenigde Naties ruim een week geleden. Door de coronacrisis kan het aantal mensen in hongersnood binnen enkele maanden verdubbelen, tot ruim 250 miljoen mensen.
Vreselijk dat daar mensen sterven van de honger, terwijl we hier met overschotten zitten. Vanuit onze christelijke waarden is dat onaanvaardbaar. Met onze landbouw op een van de vruchtbaarste gronden ter wereld, hebben we een morele taak. 
Ook hier zeg ik: Europa moet helpen, niet hinderen.'
Lees hier de tekst op de site van vakblad De Boerderij: https://bit.ly/3ffw2E0