15 november 2017

EU moet draagvlak vergroten onder de bevolking van landen Oostelijk partnerschap

Allereerst wil ik beide rapporteurs hartelijk danken voor  solide en inspirerende aanbevelingen voor een vitaal Oostelijk Partnerschap!

Hun lijn zie ik goed onderbouwd terug in de zojuist verschenen aanbevelingen van een werkgroep van experts uit Frankrijk, Duitsland en Polen.

Terecht beklemtonen zij inzake de EU-invulling van het Oostelijk Partnerschap “a shift from a government-centred policy to a citizens-centred policy”. Brussel, schep zichtbaar en tastbaar draagvlak onder de bevolking van de betrokken landen! Steun dus bijvoorbeeld sterker het klein- en middenbedrijf, aanjager bij uitstek van hervormingen en groeikern van een sterke middenklasse.

Nog twee grepen uit de rijke aanbevelingen van de expertgroep: richt een Oostelijk Partnerschap Universiteit op in de regio als Europese hand die zich uitstrekt naar de jongeren aldaar en sticht een “Post-Conflict Trauma Healing Centre” ter adeqate behandeling van de psychologische effecten van de onopgeloste territoriale conflicten waarmee vijf van de zes oostelijke partnerlanden onveranderd kampen.