15 september 2021

SGP: EU moet op dieet

De Europese Unie is een slokop die aan obesitas lijdt: Brussel lijft steeds meer bevoegdheden en budgetten in, zonder dat het slagvaardiger wordt. "De EU moet op dieet", zei Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid voor de SGP. Het Europees Parlement sprak woensdag over de Staat van de Europese Unie.

"Niet alles gaat beter als we het aan Brussel overdragen", zegt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen. "Dat is ondertussen wel gebleken: van vaccin-contracten tot inefficiënte regio-subsidies."

In de "State of the Union" (een soort Europese Troonrede) bepleitte voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag een Defensie Unie met een eigen EU-commandocentrum en inlichtingendienst.

Ze wil ook zwaar inzetten op een Gezondheids Unie, digitale vaardigheden en betere belastingheffing. "Dat zijn zaken die verschillen van land tot land: we zien niet waarom dat een grote EU-taak zou moeten zijn", zegt Ruissen. Digitale vaardigheden en belastingheffing is een primair een verantwoordelijkheid van de lidstaten, hooguit mag de Europese Commissie een coördinerende rol spelen. 

"Gezonder is een bescheiden EU die de lidstaten dient, zoals voor een interne markt. De EU is er voor de aangesloten landen, niet andersom."

De SGP is wel positief over de opmerkingen van Ursula von der Leyen over mensenrechten in China. We mogen de Chinese vervolging van christenen en Oeigoeren niet aanvaarden omdat China veel van onze producten maakt. "Mensenrechten zijn niet te koop", zei von der Leyen. Ruissen is het daarmee helemaal eens.  De SGP vindt dat er daarom geen sprake meer kan zijn van een EU-investeringsakkoord met China.