21 mei 2024

EU, stop ondermijnen gezin!

Vorige week was de Week van het Gezin. Terecht is hier een speciale week voor, vindt SGP, want het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Helaas lijkt de Europese Commissie dit belang niet te beseffen. Brussel ondermijnt juist de gezinnen, met voorstellen zoals voor draagmoederschap en eenzijdige inzet op arbeidsparticipatie.

"Ook wat dit betreft wil de SGP Europa afremmen. De inzet is: Brussel, stop het ondermijnen van het gezin! Want het gezin is een goede leerschool voor de samenleving", roept Europarlementslid Bert-Jan Ruissen op.

"Soms kan ik mijn ogen niet geloven. Ik moet vaak twee keer lezen als de voorstellen van de Europese Commissie op tafel komen in het Europees Parlement. Dan staat op de agenda weer zo’n ideetje voor gezins- en familiebeleid. Bizar, want de EU is helemaal niet bevoegd op dit terrein. Alleen Nederland en de andere landen mogen dat nationaal regelen, ieder land zoals die dat zelf het beste vindt."

Maar de Brusselse bemoeienis lijkt geen grenzen te kennen, stelt Ruissen vast. Denk bijvoorbeeld aan de Europese ouderschapsverordening. Een land mag dan niet meer geheel zelf bepalen wie het als ouder bestempelt of niet. Zo kan een land dat zelf draagmoederschap verbiedt, toch verplicht worden om bijvoorbeeld een alleenstaande man als vader te erkennen van een kind dat hij heeft gekocht van een draagmoeder.

"Dit voorstel is het belonen van kinderhandel. Absoluut verwerpelijk. Een kind kan het beste opgroeien bij de biologische moeder, en niet weggerukt bij een kwetsbare en uitgebuite jonge vrouw. Gelukkig blokkeert een groep EU-landen de ouderschapsverordening vooralsnog, vanwege de grote bezwaren."

"Nog een voorbeeld: Brussel zet EU-landen onder druk om huwelijken van hetzelfde geslacht te erkennen. Inclusief het ouderschap van deze stellen. Wil een land niet vrijwillig meewerken? Dan kan de EU het land straffen door EU-subsidies te korten, stelde EU-commissaris Helena Dalli in 2020 voor."

Koevoet

Het zijn vooral de progressieve krachten in de Europese Commissie die zo met een koevoet het klassieke gezin willen openbreken, merkt de SGP. Ze willen steeds het meest liberaal-progressieve land binnen de EU voorrang geven op conservatieve landen. Een ‘race to the bottom’ wat betreft de christelijke, klassieke visie op het gezin, is het gevolg. Dat is de verkeerde richting. Het ontwricht en ondermijnt gezinnen.

Wat dat betreft is het thema van deze Week van het Gezin toepasselijk: “Goed gezi(e)n: wordt het gezin wel voldoende gezien en gesteund door over­heid en samen­le­ving?” De Europese Commissie ziet het gezin wel, maar steunt het zeker niet."

"Een gezin is een samenleving in het klein. Hier leren we voor elkaar te zorgen en elkaar te accepteren. We leren over regels, gezag en verhoudingen. Wat werkt en wat niet werkt. Met vallen en opstaan. Kinderen leren van de ouders en van elkaar. En laten we eerlijk zijn: ook ouders leren van kinderen."

Tegenreactie

Wat SGP betreft, stopt de Europese Commissie met het ondermijnen van het klassieke gezin. Dat is beter voor iedereen. En we zijn gelukkig niet de enigen die dat vinden. Een tegenreactie lijkt op gang gekomen. 

Hoop gloort er ook bij de Europese verkiezingen, donderdag 6 juni in Nederland. De opiniepeilingen gaan de goede kant op. Conservatieve partijen staan op winst in het Europees Parlement. De SGP helpt daar graag om de EU af te remmen. Een Europese Commissie die de handen afhoudt van het gezin. Dat is al winst!

(samenvatting van column Bert-Jan Ruissen in CVandaag dinsdag 21 mei 2024).

(Foto Flickr.com, E. Erin)