1 juli 2022

SGP: EU-subsidies niet geheim houden

Het kan niet zo zijn dat de EU alle ontvangers van landbouw-subsidies openbaar maakt, maar dat geheim blijft waar de 723 miljard euro van het coronaherstelfonds blijft. Dat zegt Bert-Jan Ruissen, Europees Parlementslid van de SGP.

"Nogal een schril contrast", zegt Ruissen over de verschillende behandeling van de subsidie-ontvangers. Hij wil dat de EU ook publiceert wie de subsidies van het zogeheten RRF-fonds krijgen dat de EU in 2021 heeft ingesteld na de coronacrisis.

"Dat EU-landen de namen van de ontvangers van deze subsidies geheim kunnen houden, werkt fraude in de hand", zegt Ruissen. "De gedachte achter deze openbaarmakingsbepaling is dat publiek toezicht misbruik van gelden tegengaat."

De SGP in het Europees Parlement stelde vrijdag schriftelijke vragen aan de Europese Commissie:

  1. Deelt u de opvatting dat de weigering van lidstaten om transparant te zijn over de eindontvangers van gelden van het RRF onwenselijk is, mede omdat het fraude in de hand werkt?
  2. Over welke middelen beschikt de Commissie om lidstaten aan te zetten tot openbaarmaking van gegevens over eindbegunstigden van gelden uit het RRF?
  3. Is de Commissie bereid met voorstellen te komen voor transparantiebepalingen voor de RRF-verordening naar analogie van  artikel 98 van Verordening (EU) 2021/2116 om zo lidstaten te verplichten gegevens te publiceren over eindbegunstigden van het RRF?