12 juli 2023

Europa op slot voor natuurherstel

De SGP waarschuwt dat gebieden in heel Europa 'op slot gaan' nu het Europees Parlement woensdag heeft ingestemd met een EU-wetsvoorstel over natuurherstel. Overheden moetren vaker voorranggeven aan natuur, ook buiten Natura2000-gebieden.

Op voorstel van Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) heeft het parlement wel veel scherpe randjes van het voorstel afgehaald. "Dit geeft EU-landen tenminste nog enige vrijheid om te kiezen: geven we voorrang aan natuur, ofwel aan voedselproductie, woningbouw of bijvorbeeld veiliger wegen?", zegt Ruissen.

Zo wil het parlement geen vereisten rond vernatten van veengebieden. Ook het "verslechteringsverbod" is op bepaalde punten uit de tekst geschrapt. Belangrijk is ook dat de tekst nu wil dat EU-landen rekening houden met economische, sociale belangen en regionale en lokale bijzonderheden, en met haalbaarheid van herstel, kosteneffectiviteit, evenals met bevolkingsdichtheid en schaarste aan ruimte in lidstaten. Ook wil het Europarlement geen plicht tot 10% landschapselementen (braakliggend land), zoals EU-commissaris Frans Timmermans had voorgesteld.

Verwerpen

"Toch hadden we als liever gezien dat het voorstel verder was verworpen of verder was afgezwakt", zegt Ruissen. Daarvoor was echter net geen meerderheid in Europees Parlement (312 tegen 324 stemmen).

Reden is voor SGP de EU-regels voor natuurherstel te star, te eenzijdig en te ingrijpend zijn. Veel (landelijke) gebieden zullen op slot gaan, ten koste van voedselproductie, woningbouw en zelfs verkeersveiligheid!

Rondweg

Als voorbeeld wees Ruissen in het debat naar de problemen in het Overijsselse Mariënheem. "De inwoners hebben een drukke gevaarlijke weg dwars door het dorp. Maar de rondweg die het dorp moet ontlasten, komt er vooralsnog niet, mede wegens de knellende Natura-2000 wetgeving."

Op grote schaal dreigen overal in Europa vergelijkbare situaties als het Europees Parlement. "De voorrangsregel ‘natuur gaat altijd voor’ gaat dan immers ook op heel veel plekken buiten Natura 2000 gelden."

Natuur

Natuur is belangrijk, erkende Ruissen. Maar de aanpak van de Europese Commissie daarvoor deugt niet. "Laten we waardevolle initiatieven ondersteunen. En ondertussen de regio’s voldoende flexibiliteit bieden om eigen verantwoorde keuzes te maken."

Nog meer Brusselse bemoeienis gaat niet helpen, concludeerde de SGP'er.