3 oktober 2017

Europees-Egyptisch front noodzakelijk tegen christofobie en antisemitisme

Vanuit Europees perspectief loont het zeker de moeite kennis te nemen van de sociale media in Egypte. In deze sociale media woedt immers al maandenlang een verhit debat over de resultaten van het bewind van president Sisi en diens vooruitzichten op herverkiezing in april 2018.

Dit debat valt grosso modo positief uit voor het Egyptische staatshoofd: een ruime herverkiezing in april 2018 ligt in het verschiet. Echter, ook onder de sympathisanten van president Sisi heerst onmiskenbaar grote teleurstelling over ’s lands ronduit dramatische sociaal-economische situatie (broodrellen!).

Dat brengt mij bij de grote rol die het Egyptische leger in de nationale economie speelt. Graag wil ik van Raad/Commissie weten hoe zij met dit militaire “business empire” handelen binnen het kader van de partnerschapprioriteiten tussen EU en Egypte 2017-2020 die duidelijk spreken over “versterking van de rol van de private sector”.

In het officiële document over de gezamenlijke partnerschapprioriteiten lees ik op pagina 7 dat de EU en Egypte samen blijven werken in de strijd tegen extremisme, discriminatie, inclusief islamofobie en xenofobie. Op grond van de Egyptische realiteit mogen hier twee woorden niet ontbreken, waar juist een gezamenlijk Europees-Egyptisch front in het partnerschap noodzakelijk is: contra christofobie (vraag maar aan de Kopten) en contra antisemitisme (raadpleeg de media).