28 oktober 2020

Europese Commissie gaat boekje te buiten

De Europese Commissie stelt deze week voor dat elk EU-land een minimumloon moet invoeren. De SGP vindt dat 'Brussel' hiermee zijn boekje te buiten gaat. Ieder land gaat zelf over de lonen: het EU-verdrag schrijft letterlijk dat de Europese Unie niet bevoegd is over lonen en de hoogte ervan.

"Het voorstel toont dat deze Europese Commissie zichzelf een soort super-regering vindt. Welnu, we hebben geen superstaat nodig. Nederland en andere landen kunnen zelf nadenken en beslissen", zegt Bert-Jan Ruissen. 

Het voorstel voor een minimumloon in de EU is ook gene oplossing voor het armoede-probleem, zoals de Europese Commissie beweert. De landen die nu geen minimumloon hebben zijn o.a. de Scandinavische landen, omdat vakbonden en werkgevers daar zelf afspraken maken. Ook Italië, Oostenrijk en Cyprus hebben geen minimumloon, maar behoren niet tot de armste EU-landen.

Lees hier het bericht van de NOS over het voorstel.