7 oktober 2020

Europese klimaatwet gaat te ver

De SGP is tegen de Europese klimaatwet van EU-commissaris Frans Timmermans. "We moeten de aarde beschermen, maar het is niet goed om onhaalbare doelen vast te leggen", zegt Bert-Jan Ruissen. 

De Europese klimaatwet bepaalt dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn; het Europees Parlement scherpte de doelstelling voor 2030 aan van 55 naar 60 procent CO2-reductie.

"Burgers en bedrijven gaan al door een economische crisis", zegt Ruissen. De uitstoot zou nog veel harder moeten dalen dan tijdens de corona-lockdown, toen de EU bijna stil stond. "Nederland had zich al eens klem gezet met een eigen klimaatwet, zo bleek bij de Urgenda-rechtszaak. Dat moeten we geen tweede keer doen." 

Stemverklaring van Bert-Jan Ruissen bij de stemming in het Europees Parlement over de Europese klimaatwet op woensdag 7 oktober 2020:

"De nieuwe Europese Klimaatwet zoals gepresenteerd door de Europese Commissie is ambitieus. Te ambitieus wat mij betreft. En het Parlement doet daar vandaag nog een schepje bovenop.

We moeten verantwoord met de schepping omgaan. Als rentmeester moeten we de aarde leefbaar houden voor de generaties na ons. We moeten energie besparen, minder consumeren, vervuilende fossiele brandstoffen vervangen door schone vormen van energie, zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en de circulaire economie bevorderen. De opwarming van de aarde heeft tal van negatieve bijeffecten, waarbij mitigatie- en adaptatiemaatregelen hand in hand moeten gaan. 

Ik ben van mening dat het klimaatakkoord van Parijs daar voldoende ambitie voor heeft. Het moet wel haalbaar en betaalbaar blijven. Alsof we met vele miljarden extra en hoge CO2 reductiedoelstellingen op papier de klimaatverandering even ongedaan kunnen maken.

Ook de creatie van een nieuwe wetenschappelijke Europese Raad voor Klimaatverandering is wat mij betreft volstrekt overbodig. Het kost veel te veel belastinggeld, en bovendien onnodig omdat het IPCC van de VN feitelijk hetzelfde doet.

Daarom stem ik tegen deze klimaatwet."