24 december 2020

EU-subsidie Palestijnen onder de loep

De Europese Commissie neemt de EU-subsidies aan de Palestijnse Autoriteit onder de loep. Dat antwoordt de Commissie op schriftelijke vragen van Bert-Jan Ruissen (SGP).

Volgens aanhoudende berichten sluist de Palestijnse overheid een deel van dat geld door naar terroristische organisaties, voor aanslagen op Israël.

Op vragen van Ruissen in juli antwoordt de Europese Commissie nu dat "het project wordt momenteel aan een extra evaluatie onderworpen. Daarnaast voert de EU een kritische evaluatie uit van de bestaande waarborgen (...) die de EU-middelen in Palestina moeten beschermen tegen misbruik of gebruik voor ongewenste doeleinden, waaronder terrorisme of opruiing."

Bert-Jan Ruissen: "De onderste steen moet boven komen en ik verwacht dat de Europese Commissie bij gerede twijfel de betaling direct stopzet en zo nodig geld terugvordert van de Palestijnse Autoriteit."

Bert-Jan Ruissen had over de kwestie eerder dit najaar een webinar belegd met experts en andere Europarlementsleden. Daarbij presenteerde een Palestinian Media Watch group een rapport over het mogelijke doorsluizen van miljoenen euro's EU-belastinggeld naar terroristische organisaties.