23 februari 2021

Geduld raakt op bij benoeming EU-gezant geloofsvrijheid

 

  

Het geduld van de SGP raakt op, wat betreft de alsmaar uitblijvende herbenoeming van een EU-gezant voor geoofsvrijheid. De vacature bestaat nu al bijna 1,5 jaar.

De SGP en anderen stuurden al menige schriftelijke vraag, vervolgvraag en boze brief. De Europese Commissie antwoordt steeds dat de procedure loopt. "Geloofsvrijheid moet meer prioriteit krijgen", zegt Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid voor de SGP.

Op verzoek van Ruissen heeft de ECR-Fractie in het Europees Parlement toegezegd zich ervoor inzetten de kwestie te agenderen voor een van de komende plenaire vergaderingen van het Europees Parlement. De SGP wil dat de Europese Commissie toezegt dat de benoeming snel gebeurt, omdat de geloofsvrijheid wereldwijd afneemt.