14 september 2021

Geen akkoord zolang China mensenrechten schendt

 

 

https://youtu.be/Ni1yql6JwVk

Van een investeringsovereenkomst tussen EU en China kan geen sprake zijn, zolang China doorgaat met het schenden van mensenrechten, opsluiten van Oeigoeren, vervolgen van christenen en het vernietigen van de democratie in Hong Kong.

Dat zei Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) dinsdagavond in het Europees Parlement. 

"China moet niet denken dat de problemen wel op te lossen zijn met het intrekken van de sancties en wat aanpassingen in de marge", betoogde hij. "Er zal fundamenteel iets moeten veranderen. Zeker ook op het vlak van bescherming van christenen en andere religieuze minderheden."

Waarden zoals geloofsvrijheid hebben te weinig prioriteit bij de Europese Commissie, vindt Ruissen. "Dat de EU-gezant voor de godsdienstvrijheid Stylianides, al binnen 4 maanden vertrekt, is wat dat betreft uitermate teleurstellend. Zo wordt het nooit wat met de broodnodige diplomatie op dit thema!"

Ruissen vroeg de Europese Commissie concreet: "kunt u ons garanderen dat u snel een volwaardige opvolger benoemt die wel bereid is zich langere tijd met hart en ziel in te zetten voor hen die worden vervolgd vanwege hun geloof?"