3 oktober 2022

SGP: geloofsvrijheid hoger op EU-agenda

 

De SGP heeft sterk de indruk dat geloofsvrijheid onderaan het lijstje van EU-prioiriteiten bungelt. Daar moet echt wat aan veranderen, vindt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen.

"Is de EU een gemeenschap van waarden of slechts een gemeenschap van woorden?", zei Ruissen maandag in een debat in het Europees Parlement. 

De SGP vindt dat de Europese Commissie onvoldoende opkomt voor geloofsvervolgden. Zelfs de vacature voor een EU-gezant die regeringen wereldwijd aanspreekt op geloofsvrijheid, is feitelijk al 3 jaar niet opgevuld. 

 "Een jaar geleden schreef voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie: ‘geachte afgevaardigde Ruissen, de herbenoeming van de EU-gezant voor godsdienstvrijheid heeft mijn volle aandacht.’ Maar er volgde helaas nog een derde jaar, feitelijk zonder EU-gezant."

"Met uw getreuzel stelt u namelijk niet alleen mij en vele collega’s teleur. U laat er miljoenen onderdrukte gelovigen mee in de kou staan!", zei Ruissen. 

Hij wijst op de vele groepen wereldwijd die worden vervolgd voor hun geloof. "Geloofsvervolging is springlevend en neemt zelfs toe. Zie de blasfemiewetten in Pakistan, antibekeringswetten in India, heropvoedingskampen van Oeigoeren in China, moordpartijen van Boko Haram in Nigeria."

Vandaag de dag ondervinden 360 miljoen christenen in 50 landen ‘zeer zware’ tot ‘extreme’ vervolging, aldus organisatie Open Doors.

Ruissen: "Mijn oproep is dan ook: Benoem die Gezant die regeringen wereldwijd aanspreekt op de vrijheid van geloof. Zorg voor voldoende menskracht en budget! Doe wat u heeft beloofd!"