30 januari 2020

Gemengde gevoelens over UK Withdrawal Agreement

 

 Met gemengde gevoelens heeft SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen woensdagavond 29 januari ingestemd met het Britse terugtrekkingsakkoord. 

 "We hadden de Britse collega’s er graag bij gehouden. Maar zij willen eruit. Dat hebben we te respecteren", zegt Ruissen over de Brexit.

Een van de grootste uitdagingen wordt nu het afsluiten van een goed visserijakkoord. Wat de SGP betreft, wordt het een akkoord dat uitgaat van een gezamenlijk beheer van de visbestanden en wederzijdse toegang tot elkaars wateren.

"Dit wordt de lakmoesproef voor onze nieuwe samenwerking met het VK. Als we hier niet uitkomen, dan kan het met een handelsakkoord ook niks worden", zegt Ruissen.

"Zonder visserijdeal, geen toegang voor het VK tot de interne markt. Daar moeten we van meet af aan duidelijk over zijn.

De SGP wil bovendien dat de EU lessen trekt uit het Britse vertrek. Ze gaan er niet voor niets uit.  Ruissen wil stoppen met alsmaar meer Europa. Hij wil inzetten en op grondige en realistische hervorming van de EU, die de lidstaten weer centraal staat! "Dat is de les van Brexit!"