22 november 2023

Geen verplichte halvering gewasbeschermingsmiddelen

Mede door steun van de SGP heeft het Europees Parlement woensdag voorstellen verworpen waardoor boeren en tuinders nog maar half zoveel gewasbeschermingsmiddelen zouden mogen gebruiken.

"Eindelijk zegt het Europees Parlement duidelijk 'nee' tegen de onrealistische voorstellen van de Europese Commissie", reageerde Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid voor de SGP.

Rond de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw ziet de SGP juist veel interessante ontwikkelingen. "Inzet van natuurlijke bestrijders in gesloten teelten en innovaties in mechanische onkruidbestrijding. Dat zijn ontwikkelingen die we zo goed mogelijk moeten ondersteunen."

Veel te star

Echter, wat de Europese Commissie voorstelde vindt de partij veel te star. De Europese Commissie stelde voor dat boeren en tuinders nog maar half zoveel gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken in 2030. 

"Een verplichte halvering van gebruik gewasbeschermingsmiddelen roept grote vragen op. Blijft er zo wel genoeg ruimte over om in te kunnen grijpen bij ziekten en plagen? Ik vrees van niet", waarschuwde Ruissen.

Totaalverbod

In gevoelige gebieden zou zelfs helemaal geen gewasbeschermingsmiddelen meer mogen toegepast. "Maar wat zijn gevoelige gebieden? Die definitie was problematisch. Het zou leiden tot een totaalverbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grote delen van Europa, met alle gevolgen van dien voor de voedselproductie."

Ondersteuning

Een andere benadering is daarom nodig, zei Ruissen. Geen rigide onhaalbare doelstellingen, maar vooral ondersteuning van initiatieven vanuit de sector. Zeker initiatieven die de milieu-impact verminderen, zoals precisielandbouw en de inzet van laag risico middelen.