16 februari 2022

SGP: waar blijft EU-gezant geloofsvrijheid?

Al circa 2,5 jaar heeft de EU feitelijk niemand als EU-gezant voor geloofsvrijheid. Dit ondanks voortdurende beloftes dat er spoedig iemand wordt benoemd. Europarlementslid Bert-Jan Ruissen vroeg de Europese Commissie op de man af: wanneer wordt de belofte eindelijk ingelost? 
In de grote vergaderzaal toonde Ruissen aan EU-buitenlandcommissaris Josep Borrell een papier: "Deze brief kreeg ik 4 maanden geleden: Er staat: "Mijnheer Ruissen, maakt u zich vooral geen zorgen. De herbenoeming van de speciale gezant voor geloofsvrijheid, heeft mijn volledige aandacht. Hoogachtend, Ursula von der Leyen.”
Ruissen stelde dat de benoeming niet voor hemzelf nodig is: "Ik kan iedere zondag naar de kerk. Niemand legt mij een strobreed in de weg. Maar doe het voor de christelijke Mayflower gemeente die China is ontvlucht, maar nu door Zuid-Korea teruggestuurd dreigt te worden. Doe het voor christenen in India die voortdurend te maken hebben met aanslagen van hindoe-extremisten. Doe het voor christenen in Pakistan die op grond van blasfemiewetten in dodencellen worden opgesloten!
Ruissen: "Ik vraag de Commissie vandaag niet om nieuwe beloftes. Die belofte staat al in de brief, zwart op wit. Het enige wat ik vraag is eerdere beloftes na te komen en duidelijkheid te geven over het tijdpad."