7 december 2023

EU zet christelijke visie onder druk

In Europa mag geen plaats zijn voor haat en antisemitisme. Dat moet aangepakt worden, maar die aanpak hoeft niet op Europees niveau geregeld. Dat kunnen EU-landen best zelf.
Dat is de reactie van SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen op een oproep van de Europese Commissie woensdag. "Terecht dus dat de Europese Commissie oproept om haatzaaiende uitingen tegen te gaan. Maar het is onnodig daar een Europees strafbaar feit van te maken."
Huwelijk

Te vaag is bovendien wat nu precies een haatzaaiende uitspraak is. "Dit wringt met de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting", waarschuwt Ruissen. "Krijgen we straks ook in Nederland een strafzaak tegen iemand die een Bijbelvers op social media zet, net als in Finland? Mogen we dan nog de Bijbelse visie uitspreken dat het huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw? Dat moet kunnen. Daar zet ik me voor in!"

Het Europees Parlement stemt volgende week over een eigen voorstel met dezelfde strekking. Ruissen heeft daarop wijzigingsvoorstellen ingediend.