25 juni 2021

Ruissen: landbouw-akkoord ambitieus en werkbaar

Het akkoord over het nieuwe EU-landbouwbeleid 2023-2027 is "ambitieus maar werkbaar voor de boer". Dat zegt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP), onderhandelaar namens de ECR Fractie in het Europees Parlement. Hij bereikte met collega's vrijdag een akkoord over het beleid.

"De voorwaarden voor het landbouwbeleid moeten haalbaar en betaalbaar zijn in praktijk. Dit pakket biedt voldoende flexibiliteit voor de lidstaten om het werkbaar te houden voor de boer. Het is nu aan Nederland om daar op een goede manier invulling aan te geven", zegt Ruissen, na maandenlange onderhandelingen met de Europese Commissie en ministers van Landbouw.

Het nieuwe EU-landbouwbeleid blijft bijdragen aan het boereninkomen. Met 25% van het budget voor ecoregelingen, blijft ruim 70% beschikbaar voor directe inkomenssteun.  “Aandacht voor een juiste balans tussen economische en ecologische belangen blijft belangrijk, want het boereninkomen staat nog steeds onder druk.”

Braak leggen

Een belangrijk pijnpunt was een idee van EU-commissaris Timmermans dat boeren 10% van de grond braak zouden leggen. Dankzij druk van Ruissen wordt dat 3% voor sloten, andere landschapselementen en braak, in het geval de akkerbouwer daarnaast nog eens 4% van het areaal invult met vanggewassen.

Een dreigend verbod op het gebruik van meststoffen op de vanggewassen wist Ruissen van tafel te krijgen. "Vruchtbare landbouwgrond in Nederland braakleggen is onwerkbaar duur. Het telen van vanggewassen is belangrijk als alternatief en goed voor het bodemleven", aldus Ruissen.

Ook een plan voor verplichte bufferstroken van 3 meter langs water is iets versoepeld. Landen met veel sloten kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen. "Die vrijstelling is van groot belang voor Nederland."

De optionele ecoregelingen moeten maatwerk bieden. Ruissen maakte zich sterk voor flexibiliteit en een aantrekkelijke vergoeding. “De vergoeding voor extra diensten moet hoger zijn dan de gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Dat zit in het pakket”.

Jonge boeren 

Ruissen is blij met de hernieuwde aandacht voor jonge boeren. Lidstaten moeten meer dan 3% van het budget inzetten om jonge boeren te stimuleren bij bedrijfsovername.

Maandag en dinsdag staat het akkoord op de agenda van de EU-ministerraad Landbouw. Later dit jaar zal het voltallige Europees Parlement nog stemmen over het onderhandelaarsakkoord.