23 november 2021

Nieuw landbouwbeleid is redelijke balans

Respect, waardering en steun voor onze boeren. Zij zijn het immers die dag in dag uit voor ons voedsel zorgen. De SGP stemde daarom dinsdag voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

"Zeker, het is een compromis. Maar wel een compromis dat steun verdient", oordeelde Bert-Jan Ruissen (SGP), de enige Nederlandse onderhandelaar hierover aan de kant van het parlement.  
"Het verdient steun omdat we de ambities van de Europese Commissie tot realistische proporties hebben teruggebracht. En omdat we een goede balans hebben gevonden tussen boeren-inkomens en ecoregelingen. En ook omdat de middelen voor jonge boeren ruimer worden".

Ruissen hoopt wel dat Nederland en andere EU-landen hun grotere keuzevrijheid verantwoord gebruiken. "Het is zaak te blijven waken voor een gelijk speelveld."
De SGP vraagt daarom dat landen geen extra nationale eisen stellen of te veel geld overhevelen van de ene naar de andere pijler. Ruissen: "De Europese Commissie moet bij de nationaler plannen goed kijken naar de ecologische effecten, maar ook naar de economische effecten op de landbouw!"