11 november 2021

SGP: handen af van abortusbeleid Polen

 

De SGP vindt het ongepast en onterecht dat het Europees Parlement donderdag zware kritiek uitte op Polen wegens de bescherming van het ongeboren leven daar. Het parlement nam een kritische resolutie aan, omdat Polen het abortusbeleid 1 jaar geleden aanscherpte.  

"De EU gaat helemaal niet over de abortusregels. Dat is een nationale zaak en moet ook zo blijven", zegt SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen. "Daarnaast zijn we inhoudelijk ook voorstander van de huidige abortuswet in Polen. Die komt ook op voor het ongeboren leven".

Ruissen stemde tegen de kritische resolutie van het Europees Parlement. "Als ik het had gekund, had ik wel tien keer op het 'tegen'-knopje gedrukt".

Namens de SGP diende Ruissen onderstaande stemverklaring in bij het Europees Parlement.

+++

De Motie namens de EVP, S&D, Renew, Groenen en Links naar aanleiding van de eerste verjaardag van het verbod op abortus in Polen (B9-0543/2021)

11/11/2021

 

De SGP is pro-life. Daarbij hebben we niet alleen oog voor het leven van moeders, maar ook voor dat van hun kinderen – vanaf het prilste begin in de moederschoot. Het leven van kinderen is voor ons niet minder waard wanneer het te maken heeft met afwijkingen. Daarom strijden wij voor een menswaardige behandeling van elk leven.

Los van het feit dat wij principieel van mening zijn dat de Europese Unie zich op dit punt niet heeft te mengen in deze intern-Poolse aangelegenheid, zijn wij als partij daarnaast inhoudelijk ook voorstander van de huidige abortuswet in Polen. Deze wet verbiedt namelijk de mogelijkheid om kinderen met een afwijking te aborteren.

Anders dan de overgrote meerderheid in het Europees Parlement zien wij geen tegenstelling tussen opkomen voor de belangen van moeders enerzijds, en het recht op leven van hun kinderen – met of zonder afwijkingen. Er bestaat voor ons niet zoiets als een recht van vrouwen op abortus, omdat een dergelijk recht fundamenteel in strijd is met het recht op leven dat eigen is aan ieder kind vanaf het prilste begin.

Daarom stemden wij tegen de motie waarin het Europese Parlement ervoor koos om de abortuswet in Polen in scherpe bewoordingen te veroordelen.

In plaats van te kiezen voor het leven van de moeder tegenover dat van het kind, wil de SGP strijden voor het welzijn van beiden. Pas wanneer het leven van moeder zelf in gevaar is, mag sprake zijn van abortus. Ook de Poolse wet voorziet in die mogelijkheid. Suggesties dat deze wet het leven van vrouwen in de waagschaal zou stellen, zijn daarom pertinent onjuist. 

Met de Poolse wet zijn wij op dit punt voor het leven van moeder én voor dat van het kind. Dus: pro-life!