17 januari 2024

SGP komt op voor christenen India

 

Hechtere samenwerking van de EU met India krijgt de steun van de SGP, maar wel op een belangrijke voorwaarde: namelijk dat India de mensenrechten verbetert, met name van christenen en andere religieuze minderheden.

De SGP heeft de vinger op deze zere plek gelegd bij een debat in het Europees Parlement dinsdag. Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid voor de SGP, noemde conccreet de anti-bekeringswetten in India als een probleem. 

"Kwalijk is bovendien dat hindoe-extremisten vrijwel ongestraft christenen en andere religieuze minderheden mogen lastigvallen. India moet meer werk ken van de opsporing en gerechtelijke vervolging van de degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen religieuze minderheden".

Intimidatie

In de afgelopen jaren zijn de aanvallen op en intimidatie van religieuze minderheden fors toegenomen. Ookoorspronkelijk etnische conflicten krijgen in toenemende mate een religieuze spanningslading, zoals in de oostelijke deelstaat Manipur.

Handel

De Europese Unie en India hebben verder goede relaties, zoals wat betreft handel en investeringen.

De twee machtsblokken werken ook samen aan maritieme veiligheid.  In het bijzonder ook om tegenwicht te bieden aan de toenemende invloed en agressie van China in de Indo-Pacific.