18 januari 2024

Roer moet om in EU-visserijbeleid

De visserij heeft de afgelopen jaren klap op klap te verwerken gekregen. Het roer moet echt om in het EU-visserijbeleid, vindt de SGP. 

"De EU moet meer oog krijgen voor de sociaal-economische betekenis van de visserij en de belangrijke rol in onze voedselvoorziening", zei Bert-Jan Ruissen (SGP) donderdag in het Europees Parlement.

Ruissen deed een aantal oproepen:

- Onnodig beperkende maatregelen die hun doel voorbij schieten, zoals de aanlandplicht en het pulsverbod, moeten van tafel;

- Vissers moeten voldoende toegang houden tot de visgronden;

- Het TAC- en quotasysteem heeft zijn waarde bewezen, maar zorgt
bij de huidige invulling met soms wel hele drastische jaarlijkse kortingen voor te veel onzekerheid. Het pleidooi voor meerjarige quota steunt de SGP daarom van harte.