5 juni 2024

Koeien dienen klacht in vanwege discriminatie

Als het kon, hadden koeien een klacht ingediend vanwege discriminatie bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. In verschillende wateren in natuurgebieden zijn de normen voor de waterkwaliteit versoepeld in verband met de vele vogelpoep.

Een voorbeeld zijn de Oostvaardersplassen. De normen voor de aanwezigheid van fosfor en stikstof waren respectievelijk maximaal 0,30 mg/liter en 2,50 mg/liter. Inmiddels zijn deze flink versoepeld: 2,00 mg/liter en 9,00 mg/liter. De reden voor de versoepeling is de aanwezigheid van de vele vogels in het gebied. In gebieden waar koeien buiten grazen is geen sprake van dergelijke versoepeling van normen, ook al komen er ook veel ganzen voor.

Het zorgt tenminste voor het gevoel dat gemeten wordt met twee maten. De SGP neemt deze zorg serieus en roept op om de normering voor de waterkwaliteit nog eens goed tegen het licht te houden. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen: "Als in natuurgebieden gekozen wordt voor haalbare normen, die rekening houden met de werkelijkheid, moet er ook in landbouwgebieden ruimte zijn voor enige souplesse. Het is merkwaardig als in natuurgebieden slechtere waterkwaliteit wordt toegestaan dan in landbouwgebieden."