6 oktober 2022

SGP bepleit vervangers duur kunstmest

De torenhoge prijzen van kunstmest zijn een groot probleem voor onze voedselvoorziening. De Europese Commissie moet daarom snel alternatieven toelaten, stelde Bert-Jan Ruissen (SGP) in het Europees Parlement.

Ruissen ziet kansen in hergebruik van nutriënten via dierlijke mest en verwerkte mest. "Producten op basis van verwerkte mest voldoen aan strikte criteria. Ze dienen daarom per direct erkend te worden als kunstmestvervanger".

Strategisch

Als boeren minder kunstmest gebruiken, vermindert de oogst en daarmee onze voedselzekerheid.

"Beseft de Europese Commissie wel hoe strategisch onze voedselproductie is en de grondstoffen die daarvoor nodig zijn?", vroeg Ruissen aan de Europese Commissie. "We zien nu welke problemen het geeft om afhankelijk te zijn van andere landen voor onze energie. We moeten ervoor zorgen dat we voor onze meststoffen en voedselvoorziening niet óók afhankelijk worden van invoer uit derde landen."

Kunstmestvervangers passen trouwens ook heel goed in het streven naar een circulaire economie, benadrukte Ruissen.

Daarnaast moet ook alles erop gericht zijn de productie van kunstmest in Europa betaalbaar te houden.