28 april 2017

Kwijting verlenen aan Europese Commissie voorlopig onverstandig

Rapporteur Zeller heeft een goed verslag opgesteld. Gezien de vele verbeteringen die noodzakelijk zijn in het financieel beheer door de Commissie en met name de lidstaten is het echter onverstandig dat het EP nu al kwijting verleent, aldus Bas Belder.

Een aantal gewenste verbeteringen zijn genoemd in Belder zijn voorstellen, opgenomen in het rapport.

Ten eerste is een financiële prikkel onmisbaar voor de lidstaten om het financieel beheer te verbeteren. Dat kan door een koppeling te leggen tussen de prestaties door de lidstaten bij de besteding en de hoeveelheid geld dat die lidstaat aan een activiteit kan besteden.

Ten tweede zijn er betere nationale controles nodig. Die vormen een belangrijke voorwaarde voor een single audit waarbij de Europese controle voortbouwt op de nationale controles. Dat vermindert de controlelast voor eindgebruikers.

Ten derde moet de Europese Commissie onderzoeken hoe betere prioriteitstelling in de EU-begroting kan bijdragen aan vereenvoudiging en daling van de controledruk

Tot slot dient kwijtingverlening afhankelijk te zijn van substantieel beter financieel beheer van EU-middelen door de lidstaten. De nationale verklaring is een nuttig middel hiervoor.

Het rapport vraagt dus om deze noodzakelijke verbeteringen, maar door de kwijting nu al te verlenen, zullen de lidstaten geen urgentie ervaren voor een koersverandering.