20 oktober 2020

Landbouwbeleid EU uit balans

Het voorstel voor het Europese landbouwbeleid stelt erg teleur, vindt SGP- Europarlementslid Bert-Jan Ruissen. Het beleid voor 2023-2027 leidt tot meer verplichtingen, voor minder vergoedingen.

"Zo raakt het landbouwbeleid uit balans", zegt Ruissen. Van de boer wordt ook nog eens verlangd dat hij 10% van zijn land uit productie neemt, terwijl hij daarvoor maar voor de helft financieel wordt gecompenseerd. Dat is natuurlijk zeer discutabel.

De SGP is teleurgesteld dat het voorstel is opgesteld door slechts drie fracties in het Europarlement. Maar vooral ook vanwege de denkrichting van het voorstel. Er wordt nog veel te veel vanuit gegaan dat alles centraal vanuit Brussel geregeld moet worden, met alle gevolgen van dien voor de regeldruk.

"Terwijl de uitdagingen van de toekomst juist ondernemerschap vereisen en dus vrijheid voor de landbouw om eigen keuzes te maken", zei Ruissen in debat in het Europees Parlement.

Wat de SGP erg bezwaarlijk vindt is dat er onvoldoende wordt voorzien in redelijke financiële compensatie. Er worden hogere eisen gesteld aan de hectarepremie, maar deze gaat ondertussen wel met 30% of meer omlaag. Dat is natuurlijk niet eerlijk, zo raakt de landbouw uit balans.

Al met al kan de SGP dus niet instemmen met deze deal van de fracties EVP, Renew en SenD.


}