25 september 2019

Meer actie nodig voor Chinese christenen

De situatie van christenen en andere religieuze minderheden in China blijft verslechteren. Dat was de conclusie tijdens een bijeenkomst die Europarlementariër Bert Jan Ruissen (SGP, ECR) woensdag in Brussel organiseerde samen met zijn Tsjechische EVP-collega Michaela Sojdrova. Vanuit de EU moet daarom meer actie ondernomen worden om het lot van religieuze minderheden in het communistische land te verbeteren.

 “Recent werd mijn aandacht getrokken door een bericht dat in de Chinese provincie Henan in diverse Drie-Zelfkerken (de officieel erkende protestantse kerk) de Tien Geboden gedwongen vervangen moeten worden door uitspraken van Xi Jinping. Het is een van de stappen in de verregaande sinificatie van religie in het land” aldus Ruissen. Dit werd beaamd door de diverse sprekers op de conferentie. Professor Olga Lomova, sinoloog aan de Karelsuniversiteit in Praag, stelde dat het door de regering geproclameerde beleid van religie met ‘Chinese karakteristieken’ eigenlijk helemaal niet zo Chinees is. “Christendom en communisme zijn beide Westerse importproducten, alleen het christendom kwam al veel langer geleden. Daar waar de partij individuen aan de zijlijn plaatst en hen hun waardigheid ontneemt, vervult het christendom juist aspiraties van individuelen en geeft hen menselijke waardigheid”. 

De opdringende communistische partijideologie in het religieuze domein wordt ook erkend door Marco Respinti van het online-tijdschrift Bitter Winter: “Communistisch China ziet religie als onnatuurlijk en is uit op de uitbanning ervan”. Volgens ChinaAid, een in de VS gevestigde organisatie die al bijna twee decennia trends in de vervolging documenteert en analyseert, werd in 2018 een sterke stijging in vervolgingszaken in China geregistreerd en zette deze trend zich in 2019 onverminderd door. 

Mervyn Thomas van Christian Solidarity Worldwide en Anna Hill van Open Doors gaven een analyse van de huidige situatie van vervolgende religieuze gemeenschappen in China, geïllustreerd met getuigenverhalen. Zij riepen op tot meer actie. De EU zou meer aandacht moeten besteden aan geloofsvrijheid in elke dialoog met China. Tevens zouden de EU-lidstaten het instellen van een Fact Finding missie op VN niveau moeten initiëren. Daarnaast werd opgeroepen dat het Parlement zelf werkt aan meer zichtbaarheid van het thema. Mervyn Thomas: “Deze conferentie is een goede stap om het bewustzijn te vergroten, maar we  moeten dat bewustzijn omzetten in actie” . 

Bert-Jan Ruissen beaamt dit. “Het is een zaak die me na aan het hart ligt. Ik ben blij dat ik vandaag meerdere medestanders heb gevonden in collega parlementsleden. Samen met hen wil ik me de komende tijd blijvend inzetten voor het lot van Chinese christenen”.