1 september 2022

Meer EU-geld voor dure diesel vissers

Het EU-budget om o.a. vissers te vergoeden voor de duurdere diesel moet 10 procent omhoog, vindt de Europarlementscommissie voor Visserij.  Een voorstel van SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen kreeg donderdag een meerderheid. Dat was bij de stemming over de EU-begroting 2023.

"Ongewone tijden vragen om ongewone maatregelen", zegt Ruissen. “Dit moet de vissers helpen uit toch te varen ondanks de dure brandstof. Alleen zo kunnen we Europeanen voorzien van voldoende verse vis.”

Bert-Jan Ruissen had een amendement ingediend om een relevant deel van het EU-visserijbudget EMVAF voor 2023 te verhogen met 10 procent. Dit komt neer op 99,3 miljoen euro extra. 

Het standpunt moet nog wel de steun krijgen van het voltallige Europarlement en de EU-landen. "Dat is een lange weg, maar we hebben goede argumenten en de nood is hoog."

De EU staat lidstaten toe om de vissers staatssteun te geven. Veel andere landen doen dit, maar minister Staghouwer (Visserij) weigert echter vooralsnog de Nederlandse vissers op deze manier te helpen. Ruissen hoopt en verwacht dat minister Staghouwer van gedachten verandert.