11 november 2020

Meer geld voor marktsteun landbouw

 

Bij een volgende crisis in de landbouw moet de EU met meer geld te hulp kunnen schieten. Dat verzoek van Bert-Jan Ruissen (SGP) kreeg donderdag steun van een meerderheid van het Europees Parlement.


Met het betreffende amendement wordt het budget voor marktondersteuning in 2021 verhoogd van 10 miljoen euro naar 50 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor zogenaamde particuliere en openbare opslagregelingen, waarmee steun wordt gegeven aan sectoren die te kampen hebben met zeer lage prijzen.

"Bij verzoeken voor coronahulp kregen sommige sectoren te horen: nee, daar is geen geld meer voor", zegt Bert-Jan Ruissen. "Dat willen we geen tweede keer meer horen. Vandaar ons voorstel om meer geld in de begroting te reserveren voor crises. Heel goed dat het Europees Parlement dat ook inziet."

Ruissen en collega's vroegen eerder dit jaar onder meer hulp voor de kalversector. Die sector is in problemen doordat horeca al twee keer is gesloten wegens de coronacrisis.

Ruissen: “De extra bijdrage die we vragen voor stabiele markten is verstandig in onzekere tijden. Het is overigens nog bescheiden als je het vergelijkt met het totaal aan middelen waar het Europees Parlement om vraagt”.

Het Europees Parlement zet in op een totale EU-begroting  van circa 181 miljard euro, een stijging van 15 miljard euro ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie. "Dat is een stijging waar ik niet mee in kan stemmen", zegt Ruissen, "maar ik probeer wel binnen het geheel prioriteiten te verleggen. Ik ben blij dat dat op het punt van marktsteun is gelukt”.

Na deze positiebepaling van het Europees Parlement volgen onderhandelingen met de gezamenlijke EU-landen over de uiteindelijke begroting voor volgend jaar.