4 oktober 2023

SGP tegen extra EU-afdracht rentekosten

meerjarenbegrotingg

De SGP noemt het onbegrijpelijk dat een meerderheid van het Europees Parlement dinsdag heeft ingestemd met een extra EU-budget van circa 18,9 miljard euro aan rentekosten tot 2027, bovenop de plafonds van de EU-meerjarenbegroting.

Dit betekent voor Nederland een extra bijdrage van totaal 1,1 miljard euro tot mogelijk zelfs 1,7 miljard euro tot 2027.

De EU zegt dat het extra geld nodig is voor de stijgende rentelasten van de honderden miljarden euro's aan EU-staatsleningen die enkele jaren geleden zijn uitgegeven voor het Next Generation EU-fonds.
De SGP was altijd tegen deze EU-staatsleningen en waarschuwde al voor de financieringskosten.

"In plaats van landen extra geld te vragen voor stijgende rentelasten kan de EU beter snel stoppen met deze ongedekte leningen en fors bezuinigen op het EU-budget!", zegt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP). "De EU kan best bezuinigen. Het is ook in het belang van de belastingbetalers, van wie velen krap bij kas zitten!"

De SGP stemde dinsdag daarom tegen het voorstel om de EU-meerjarenbegroting te herzien. Mede door andere uitgaven bedroeg de verhoging 66 miljard euro voor de periode tot 2027.