24 oktober 2018

'Nee' tegen EU begroting 2019


Bas Belder (Europarlementariër ChristenUnie-SGP) heeft vandaag niet ingestemd met de Europese ontwerpbegroting voor 2019. Opnieuw wenst de Europese Commissie én het Europees Parlement de begroting flink te verhogen om zogezegd ‘nieuwe uitdagingen’ het hoofd te bieden. Gezien de komende brexit, waarmee de Europese Unie een grote nettobetaler ziet vertrekken, zou het passender zijn wanneer de EU zich bezint op de Europese uitgaven. 

Het Europees Parlement had wat Belder betreft meer in moeten zetten op een efficiëntere en effectievere Europese begroting waarbij de nadruk ligt op Europese kerntaken, zoals bijvoorbeeld investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Het probleem is echter dat het Europees Parlement te veel zaken tot prioriteit verheft. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om bijna 350 miljoen Euro te stoppen in de aanpak van jeugdwerkeloosheid. Dit is echter een onderwerp dat beter op lidstatenniveau moet worden aangepakt, en niet op Europees niveau. Daarnaast hekelt Belder de beoogde verhoging voor UNWRA. Deze VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen heeft sinds haar oprichting in 1949 het vraagstuk van de Palestijnse vluchtelingen niet helpen oplossen, maar veeleer gecontinueerd. In haar huidige vorm bevordert UNWRA bepaald niet een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Derhalve is een totaal nieuwe internationale opzet voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen dringend noodzakelijk.