8 februari 2024

SGP wil meer oog voor christenvervolging

 

De SGP vraagt de EU meer oog te hebben voor de toenemende christenvervolging in de wereld. Aanleiding is het gruwelijke bloedbad onder christenen in Nigeria in de kerstnacht vorig jaar.

"Een nieuw dieptepunt in het voortslepende geweld", zei Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid voor de SGP in een debat, dat op zijn initiatief plaatsvond. 

Over het bloedbad in Nigeria zei Ruissen: "Wie zegt dat het louter een conflict is tussen herders en boeren, miskent de andere oorzaken. Het zijn moslimextremisten die dood en verderf zaaien onder christenen als voornaamste doelwit. Dat is de harde realiteit."

Ruissen riep de Nigeriaanse autoriteiten op:

- de daders op te pakken en te veroordelen;

- meer veiligheidsmaatregelen te treffen;

- de slachtoffers ruimhartig te compenseren.

- vrijheid van geloof te garanderen.

 

Hij vroeg de Hoge Vertegenwoordiger voor het EU-buitenlandbeleid Josep Borrell meer aandacht voor de ernst van de toenemende christenvervolging. Niet alleen in Nigeria, maar ook elders in de wereld.

"Dat u niet eens de moeite hebt genomen eind december om de aanvallen te veroordelen, is ronduit beschamend", zei Ruissen. "De slachtoffers verdienen beter."