8 maart 2022

Puls en steun nodig voor vissers

Vissers moeten steun krijgen vanwege de alsmaar hoger oplopende brandstofprijzen. Die oproep doen de vier Nederlandse Europarlementariërs Bert-Jan Ruissen (SGP), Peter van Dalen (ChristenUnie), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD).

De brandstofprijzen voor de visserij stijgen al langere tijd en zijn nu door de Russische inval in Oekraïne tot ongekende hoogte toegenomen. Voor veel vissers is vissen niet langer rendabel.

“Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen", zget Bert-Jan Ruissen. "De EU moet onder andere snel de pulskor-techniek weer toelaten. De visserijsector heeft immers een grote verantwoordelijkheid in de voedselvoorziening en daarom moeten we onze vissers financieel ondersteunen. We moeten voorkomen dat Europa afhankelijk raakt van importvis uit verre werelddelen.”

Van Dalen: “Als onze vissers noodgedwongen moeten stoppen, dan zullen ontzettend veel mensen duurzaam en gezond voedsel mislopen. Gegeven de algemeen sterk toegenomen brandstofprijzen, is de herintroductie van energie-efficiënte vistuigen zoals de pulskor nodig. Bijkomend voordeel hiervan is dat de klimaatdoelstellingen zo makkelijker gehaald kunnen worden.”

Schreijer-Pierik vult daar op aan: “Voedselzekerheid is een van de prioriteiten van de EU. Zeker gezien de ernstige situatie met Oekraïne. Aan de ene kant moeten we nu stijgende brandstofprijzen tegen gaan en directe financiële steun geven, aan de andere kant moeten we puls, als energiezuinige techniek, herintroduceren en mogelijk maken zodat vissers ons van hoogwaardig voedsel kunnen blijven voorzien.”

Ook Huitema benadrukt het belang van voedselzekerheid: “De oorlog in Oekraïne laat zien hoe fragiel onze voedselvoorziening kan zijn. We moeten het ijzer smeden nu het heet is en innovaties zoals pulsvisserij die bijdragen aan onze voedselproductie toelaten.”

***

De vier Europarlementariërs hebben gezamenlijk de volgende schriftelijke vragen aan de Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius, gesteld:

 

1. Overweegt de Commissie snelle noodhulp en steunmaatregelen om vissers te helpen en zo te voorkomen dat de visserij stil komt te liggen, en zo ja, op welke manier?

2. Is de Commissie bereid, gegeven de algemeen sterk toegenomen en blijvend stijgende brandstofprijzen, de herintroductie van energie-efficiënte vistuigen zoals de pulskor, te heroverwegen?

3. Zo nee, kan de Commissie toelichten waarom ze de herintroductie van de bewezen selectieve, energiezuinige en milieuvriendelijke vangstmethode van pulskorvisserij afwijst, mede in het licht van de klimaatdoelstellingen van Parijs, en kan de Commissie dan ook toelichten waarom ze het risico neemt dat vissers zullen moeten gaan stoppen vanwege die zeer hoge energieprijzen?

 

(Foto Johan Wieland)