3 oktober 2017

Ondergraving democratische rechtstaat Moldavie

Op grond van persoonlijke observatie kan ik stellen dat Nederlandse particuliere stichtingen met hart en hand zorg koesteren voor kwetsbare en zwakke Moldavische burgers. Echter, voor een duurzaam effect van deze hulp is wel een functionerende democratische rechtsstaat vereist. En juist daaraan schort het fundamenteel in Moldova!

De nieuwe kieswet van 20 juli impliceert een verdere ondergraving van exact een democratische rechtsstaat. Deze politiek doorzichtige wetgeving beoogt immers elke potentiële oppositie uit te bannen of te marginaliseren. Dat voorspelt weinig goeds voor de parlementsverkiezingen van herfst volgend jaar.

Moet de Europese Unie in deze zorgelijke situatie toch gewoon overgaan tot de verstrekking in termijnen van 100 miljoen euro macrofinanciële hulp aan Moldova? Commissie, hoe verhoudt zich dat tot de gezamenlijke verklaring van Raad, Commissie en Parlement die precies om een rechtsstatelijke afweging vraagt voor deze hulpverlening?