18 januari 2021

Onverstandig om zeegebieden te sluiten

Het is zeer onverstandig om nu al steun te geven aan het voorstel om overal 30% van de zee in te richten als beschermd maritiem gebied. Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) zei dat maandagavond in het Europees Parlement.

“De verschillen tussen de zeebekkens in de EU zijn immers groot. Bovendien is er nog helemaal geen impact assessment gedaan.”

 

Het idee voor natuurgebieden op zee staat in een rapport tegen overbevissing. Bij de bespreking wees Ruissen erop dat de visstand in de Noordzee al goed is. “Duurzaam beheer begint daar vruchten af te werpen. Toch blijft overbevissing zeker nog een issue, met name in de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. Daarom is het van belang dat we zoveel mogelijk soorten op MSY-niveau krijgen.”

 

Ruissen: “Maar laten we niet vergeten dat de visserij ook ruimte nodig heeft. En van levensbelang is, niet alleen voor de visserijgemeenschappen, maar ook voor onze voedselzekerheid.”

 

Het SGP-Europarlementslid stelt dat de EU zich niet moet laten leiden door emotie, maar baseren op feiten. “Precies om die reden moet, binnen verantwoorde kaders, ook de selectieve puls-techniek, weer mogelijk worden in de visserij.”

 

(foto Paul van de Velde)