30 augustus 2017

Open brief aan Gert-Jan Segers

Open brief aan Gert-Jan Segers


Brussel, 30 augustus 2017


Geachte heer Segers/Beste Gert-Jan,

Als SGP-vertegenwoordiger van de eurofractie ChristenUnie-SGP volg ik vanzelfsprekend met grote belangstelling de onderhandelingen die u mede voert over een nieuwe coalitieregering voor ons land. Deze onderhandelingen raken direct het Europees beleid van het nieuwe kabinet en daarmee het werk van onze eurofractie. Op grond daarvan spoor ik de ChristenUnie-onderhandelaars aan om de constitutionele opvattingen over taakstelling en functionering van de EU, zoals de eurofractie ChristenUnie-SGP die verwoordt en uitdraagt, maximaal mee te nemen en te vertalen in een nieuw regeerakkoord.

Van even groot politiek gewicht voor mij als lid van de commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement en vice-voorzitter van de delegatie voor de betrekkingen tussen de EU en Israël zullen de afspraken zijn die tijdens de coalitieonderhandelingen worden gemaakt over het Nederlandse beleid in het Midden-Oosten in het algemeen en tegenover de Joodse staat in het bijzonder. Daar voeg ik meteen een actuele, urgente kwestie aan toe: wat gaat een nieuw Nederlands kabinet doen aan de bestrijding van virulent antisemitisme in nationaal en Europees verband?

U zult zich stellig herinneren dat ik in 2014 tijdens het jaarlijkse debat over “de staat van de Unie” in de Tweede Kamer aan het toenmalige kabinet met klem heb gevraagd zich bilateraal en Europees in te zetten voor veiligheid en welzijn van de Joodse staat alsmede de Joodse gemeenschappen in Europa. Deze oproep geldt tot op vandaag gelet op de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, de voortgaande internationale demonisering van de Joodse staat en de diepe gevoelens van onveiligheid en onzekerheid onder de Joodse gemeenschappen op ons continent door de ‘nieuwe normaliteit’ van dagelijks antisemitisme.

Geachte heer Segers, beste Gert-Jan, neem veiligheid en welzijn van de Joodse staat en de Joodse gemeenschappen in eigen land en Europa maximaal mee in een nieuw regeerakkoord! En dat binnen de context van een Nederlands en Europees buitenlands beleid waarin de relaties met Israël een krachtige impuls ontvangen, een terechte opwaardering.

In afwachting van uw concrete respons wens ik u en uw partij bij het voortgaan van de coalitieonderhandelingen wijsheid en moed van Israëls God toe!


Met vriendelijke groet,

Bas Belder, lid eurofractie ChristenUnie-SGP