19 oktober 2022

SGP hekelt duister EU-fonds van 800 miljard euro

De SGP heeft zware kritiek op het EU-coronahulpfonds van circa 800 miljard euro. Het is een fonds waarbij geen enkele verantwoording behoeft te worden afgelegd over daadwerkelijk gemaakte kosten.

"Waar komt het geld terecht? Dat mag de samenleving niet weten blijkbaar. De eindbegunstigden worden niet openbaar gemaakt", kritiseerde Bert-Jan Ruissen woensdag in het Europees Parlement.

"Bij de landbouwfondsen wordt iedere eindbegunstigden gepubliceerd. Waarom bij het coronahulpfonds dan niet?", zei hij. "Dit moet echt anders! Laten we zorgen voor transparantie! Het gaat tenslotte om geld van de belastingbetaler. Daar moeten we zuinig op zijn."

Het zogeheten Recovery and Resilience Facility  (RRF) is 2 jaar geleden ingesteld na de coronacrisis. Het geld gaat middels giften en leningen naar EU-landen, die daarvoor projecten selecteren. Nederland geeft zo 4,7 miljard euro door.

Het fonds stuurt op soms wel hele vage doelstellingen. En zelfs als deze niet behaald zijn, wordt toch tot betaling overgegaan, constateert de Europese Rekenkamer in een rapport.

Een duidelijke methodologie om prestaties te meten ontbreekt. Ook het monitoren van prestaties moet beter, stelde Ruissen tegen EU-commissaris Hahn (Begroting) in het Europees Parlement.