24 oktober 2023

Ruim baan voor meer paling

SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen heeft dinsdag ruime steun gekregen voor zijn rapport om het Europese beheer van de paling te verbeteren. De vis heeft meer aan het verminderen van obstakels dan aan verder verbieden van visserij.

De Europarlementscommissie voor Visserij stemde dinsdag (zonder een enkele tegenstem) voor een rapport met die strekking van Bert-Jan Ruissen. 

"Zolang de paling de paaigronden niet kan bereiken heeft het geen zin de visserij nog verder te beperken", zegt Ruissen. Paling maakt enorme trektochten: van de Sargassozee bij de VS naar Europese binnenwatertjes en terug. Ruissen bepleit meer vistrappen en visvriendelijke waterpompen, zoals de nieuwe 'vismigratierivier' in de Afsluitdijk. 

De EU heeft de vissoort tot dusver vooral willen helpen door de vangst te beperken. Zo mogen palingvissers op zee nog slechts 6 maanden uitvaren. In binnenwateren is de vangst ook beperkt. "Deze aanpak is te eenzijdig", vindt Ruissen. "Vissers zijn juist cruciaal voor de kennis van deze bijzondere vis: ze zijn de ogen en oren van de visstand. Ze helpen ook bij het uitzetten van jonge paling achter de obstakels: een belangrijke actie."

Ruissen adviseert EU-landen de visperiode te flexibiliseren, bijvoorbeeld door een quota-systeem in te voeren. Het bestand aan paling is momenteel stabiel, na tientallen jaren van achteruitgang. 

De EU-landen zijn verplicht om een palingherstelplan te hebben. De meeste landen hebben dit, maar alleen Nederland update het plan regelmatig. Ruissen wijst erop dat juist landen als Spanje en Frankrijk een sleutelrol spelen: "Voor de kust daar komt veel jonge paling aan. Een deel wordt illegaal gevangen voor export naar China. In ons rapport vragen we de landen om harde straffen."

IJsselmeer

Nederland telt ca. 200 palingvissers. Het vangen en eten van paling is een belangrijke culturele traditie in Nederland en Europa. Vooral rond het IJsselmeer zijn veel bedrijven voor de verwerking van paling, onder meer het roken. Paling bevat veel gezonde omega3-vetzuren, die het cholesterol helpen verlagen. 

Het rapport-Ruissen komt naar verwachting in november ter stemming in het plenaire Europees Parlement.