3 juli 2019

Ruissen krijgt plek in commissies Landbouw, Buitenlandse Zaken en Visserij

Bert-Jan Ruissen werd vandaag geïnstalleerd als lid van het Europees Parlement namens de SGP. Ruissen zal als lid zitting nemen in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Daarnaast werd aan Ruissen een plaatsvervangend lidmaatschap toegekend in de zowel de commissie Buitenlandse Zaken als Visserij.

"Ik ben blij dat ik op deze belangrijke portefeuilles aan de slag kan. Dat een vrijgekomen plek in de visserijcommissie als extra positie aan me is toegekend, is ook zeer welkom. Ik kijk er naar uit me in deze vakcommissies, en daarbuiten, samen met collega's in te zetten voor de Nederlandse sectorbelangen. In de commissie buitenlandse zaken wil ik onder andere een stem geven aan vervolgde christenen", aldus Ruissen. 

De lidmaatschappen in parlementaire delegaties worden later deze maand toegekend.