17 december 2020

Sancties nodig wegens lot Oeigoeren

"Het kan niet zo zijn dat de EU gewoon handel blijft drijven met China, terwijl het land massaal de mensenrechten van de Oeigoeren schendt", zei Bert-Jan Ruissen donderdag in het Europees Parlement. Hij riep op sancties in te stellen tegen Chinese functionarissen die medeplichtig zijn.

Het SGP-Europarementslid wees erop dat China: 

- meer dan een miljoen mensen gedwongen heeft opgesloten in strafkampen

- op grote schaal vrouwen gedwongen steriliseert

- massaal arbeiders gedwongen tewerkstelt op katoenplantages en in fabrieken onder het mom van armoedebestrijding

- haar Oeigoerse onderdanen systematisch observeert, infiltreert en intimideert, tot in de EU lidstaten toe."

Bovendien oefent China toenemende druk uit op christelijke en andere religieuze gemeenschappen en in Hong Kong.

"Dit kan niet zo verder. De tijd van alleen praten is voorbij", zegt Ruissen. "Recente mensenrechtendialogen hebben geen vooruitgang gebracht. China transformeert van een strategisch partner steeds meer naar een systemische rivaal. Het recent aangenomen Magnitsky sanctie-instrument moet zo snel mogelijk ingezet worden tegen medeplichtigen in deze kwestie."

De EU moet volgens SGP geen economische overeenkomsten meer sluiten zonder harde concessies van Chinese zijde op het gebied van mensenrechten. "Hoog tijd om de daad bij het woord te voegen."