8 december 2020

Seculiere EU wil ook familierecht bepalen

Blijft er plaats voor Bijbelse visie op het huwelijk?

 

 

Ieder land mag zelf regels afspreken over huwelijken of adopties. Maar niet lang meer, als het aan de Europese Commissie ligt. Er komt een wetsvoorstel dat ieder EU-land homohuwelijken en -adopties moet erkennen. De SGP vindt dat geen goed idee. 

 

 

DOOR BERT-JAN RUISSEN LID VAN HET EUROPEES PARLEMENT  

(ARTIKEL VERSCHENEN IN "DE BANIER" DECEMBER 2020)

 

De Europese Commissie houdt niet zo van religie, is soms mijn indruk. Brusselse plannen zijn vooral gericht op seculiere zaken. Niet-gelovigen moeten alle vrijheid krijgen, gelovigen moeten zich maar aanpassen.

 

Zo kreeg het huidige EU-verdrag geen verwijzing naar de christelijke wortels van onze samenleving. Herbenoeming van de EU-gezant voor geloofsvrijheid laat al lang op zich wachten. En de EU heeft eenzijdig kritiek op de Joodse staat Israël. 

 

Vorige maand is het rijtje weer wat langer geworden. De Europese Commissie presenteerde een LHBTI - strategie. Kernpunt is dat alle EU-landen adopties door mensen van hetzelfde geslacht moeten erkennen. Bovendien dienen huwelijken van homo’s en lesbiennes ook geldig te zijn in andere EU-landen. 

 

De Europese Commissie gaat daarmee wel een grens over. Het familierecht is helemaal geen Europese bevoegdheid. Ieder land mag zelf beslissen over zaken als huwelijken en adopties.

Nederland laat huwelijken en adopties toe tussen mensen van hetzelfde geslacht, maar daar heeft onze (paarse) regering in 2000 zelf voor gekozen als eerste land ter wereld – ondanks onze tegenstem.

 

Christelijke landen als Polen en Hongarije zien de bui al hangen. Zij houden vast aan de Bijbelse visie dat het huwelijk een verbintenis betreft tussen een man en een vrouw. Hoe lang houden ze die ruimte nog? In wat voor een Europa komen we terecht als landen niet eens meer de ruimte houden om zich bij de inrichting van de samenleving te laten leiden door klassiek christelijke uitgangspunten?

 

Een ieder, ook van de LHBTI-gemeenschap, moet zich gerespecteerd en veilig kunnen voelen. Daar moeten we elkaar ook in Europa op kunnen aanspreken. Wat dat betreft heeft de strategie die de Europese Commissie presenteert, zeker een functie. 

 

De Europese Commissie gaat echter te ver door zich nu met het familierecht te bemoeien. Blijft er nog wel ruimte voor het uitdragen van de Bijbelse visie op het huwelijk? Daar heb ik mijn zorgen over.

 

Dat de Europese Commissie steeds meer bevoegdheden naar zich toetrekt is een probleem. Dat het die bevoegdheden gebruikt voor een seculiere agenda, maakt het een nog groter probleem.

 

Dat maakt onze SGP-zetel in het Europees Parlement des te harder nodig. De christelijke stem moet gehoord worden, net als onze inzet voor een bescheiden EU. 

 

 

(foto's: Europese Commissie en feestwinkel.nl)