22 november 2021

SGP: actie voor gezant geloofsvrijheid

"Vervolging van christenen en andere gelovigen neemt wereldwijd enorm toe. Maar de Europese Commissie treuzelt al twee jaar met de benoeming van een EU-gezant die landen daarop moet aanspreken!"

Bert-Jan Ruissen (SGP) sprak de Europese Commissie maandagavond direct aan op deze 'vergeten benoeming', samen met drie collega-Europarlementsleden. 

De belangrijke baan is al twee jaar vacant. "Er was dit voorjaar wel iemand benoemd, maar die was binnen vier maanden weer vertrokken zonder zich in te werken: dat leek meer op een zomerstage."

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie schreef Ruissen  onlangs dat de herbenoeming van de EU-gezant 'haar volle aandacht' heeft.
"Mooie woorden, maar ik merk er weinig van. De Europese Commissie is wel in staat om binnen enkele weken een gezondheidsdienst van honderden medewerkers op te tuigen. Maar de benoeming van één enkele EU-gezant: dat duurt maar en dat duurt maar…"

De SGP roept een dringende oproep aan de Europese Commissie om te constateren hoe wereldwijd geloofsvervolging enorm toeneemt. "Kom snel met een EU-gezant die de foute regimes hierop aanspreekt."