17 april 2020

SGP blij met hulp voor mossel- en oesterkwekers

 

Mossel- en oesterkwekers kunnen waarschijnlijk toch EU-hulp krijgen in de coronacrisis. De meerderheid van het Europees Parlement stemde daar vrijdag voor.

Door een definitiekwestie dreigden de schelpdierkwekers buiten de boot te vallen in de EU-steun voor de visserij. De SGP in het Europees Parlement vroeg daar vorige week de aandacht voor.


Europarlementariërs uit andere lidstaten deelden dezelfde zorgen. Met een door meerdere fracties ingediend amendement, waarover het Europees Parlement vrijdag stemde, is de verordening tijdig gerepareerd. Naast compensatie voor aanbodbeperking mag er nu ook werkkapitaal worden toegekend en mag er steun worden gegeven voor aanvullende opslagkosten. 


"Dit is een prachtig resultaat. Als de horeca nog lang dicht blijft, zouden veel mossel- en oesterbedrijven deze hulp wel eens hard nodig kunnen hebben", zegt Ruissen, Europarlementslid voor de SGP. Na het Europarlement moeten de gezamenlijke EU-landen nog akkoord gaan, maar dat is een formaliteit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben al ingestemd met de aanpassing. 


Schelpdierkwekers hadden niet zoveel aan de eerder voorgestelde regeling voor aanbodbeperking. De kwekers kunnen hun aanbod immers nauwelijks beperken: mosselen groeien nu eenmaal door. 

 

Ruissen: “In plaats van de kwekers te compenseren voor aanbodvermindering, bepleitte ik een regeling die hen compenseert voor het verlies aan inkomen. Daar is deze sector wel mee geholpen. Met de nu aangenomen aanpassingen is zo’n regeling mogelijk ”. Uiteindelijk beslist minister Schouten (LNV) over de openstelling van de regeling.