12 maart 2024

SGP: EU-energieregels te gedetailleerd

De nieuwe EU-plichten tot energiebesparing in gebouwen zijn te gedetailleerd. Niet verstandig, stelde de SGP in het Europees Parlement maandag. Want de voorschriften doorkruisen zo nationale initiatieven.

"Er lopen immers al zeer veel nationale initiatieven. Zo zijn we in Nederland per wijk aan het kijken waar we oplaadpunten voor elektrische auto’s het best kunnen situeren", zei Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid voor de SGP. 

"Brusselse dictaten over aantal oplaadpunten per gebouw, zoals die nu worden voorgesteld, helpen daar niet bij. Er is immers geen wijk hetzelfde."

Eenvoudig

Energiebesparing en daarmee ook isolatie van gebouwen verdient wel alle aandacht, erkende Ruissen. "Iedere bespaarde kilowattuur hoeft immers niet opgewekt te worden. Zo eenvoudig is dat.

"De vraag is echter wel: hoe sturen we hierop? Het pakket dat nu voorligt, zit vol met gedetailleerde EU-voorschriften. Dat is niet verstandig."

Bindend

Bovendien zet de SGP grote vraagtekens bij de keuze voor juridisch bindende doelen. Het zijn doelen die ook nog eens zeer ambitieus zijn en daarmee niet erg realistisch.

"Verduurzaming van onze gebouwen vraagt om een andere aanpak. Een aanpak van onderop en een realistischer tijdpad", concludeerde Ruissen in het Europees Parlement.