6 januari 2020

SGP: EU moet zonnepanelen toestaan tussen uitloop-kippen

 

In schriftelijke vragen roept SGP’er Bert-Jan Ruissen de Europese Commissie op duidelijkheid te geven over het gebruik van zonnepanelen in vrije-uitloopterreinen voor legkippen. 

‘Pluimveehouders die zonnepanelen willen plaatsen in de uitloop, moeten niet tegen verouderde EU-handelsnormen aanlopen’, aldus europarlementslid Ruissen. ‘De Europese Commissie moet verouderde regels zo snel mogelijk updaten’. Zonnepanelen in de uitloopterreinen voor legkippen verkleinen het risico op vogelgriep door wilde vogels en bieden schuilplekken tegen roofvogels en slecht weer.

Lidstaten gaan verschillend om met de beperking om de uitloop voor ‘andere doeleinden’ te gebruiken in de huidige handelsnormen voor eieren. In Nederland worden zonnepanelen in de vrije-uitloop niet toegestaan, terwijl het op plekken in Duitsland wel mag, bijvoorbeeld maximaal 20% van de oppervlakte.

Ruissen vindt dat pluimveehouders in alle lidstaten de mogelijkheid moeten hebben om zonnepanelen in de uitloop te plaatsen. ‘Het verkleinen van het risico op vogelgriep is een zwaarwegend belang. Begroeiing van de bodem en toegankelijkheid van de uitloop voor kippen worden er niet door belemmerd’. In de biologische pluimveehouderij kunnen zonnepanelen al gebruikt worden. 

‘Het kan niet zo zijn dat er aan de ene kant nieuwe energiedoelen worden gesteld, terwijl pluimveehouders aan de andere kant worden beperkt door verouderde regels.’ Volgens Ruissen moet meer naar win-win oplossingen gekeken worden. De Commissie moet binnen 6 weken schriftelijk reageren op de vragen.

 

**

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Bert-Jan Ruissen

Betreft: Zonnepanelen in vrije-uitloop (handelsnormen eieren)

 

Zonnepanelen in uitloopterreinen voor kippen dragen bij aan vermindering van het risico op vogelgriep via wilde vogels, bieden schuilmogelijkheden tegen roofvogels en slecht weer, en dragen bij aan duurzaamheidsdoelen.

In de biologische pluimveehouderij mogen zonnepanelen in uitloopterreinen geplaatst worden, mits deze kippen niet belemmeren.

Door onduidelijkheid in de handelsnormen voor vrije-uitloopeieren, geven keuringsautoriteiten in Nederland momenteel geen toestemming voor plaatsing van zonnepanelen in de vrije-uitloop. Echter, zonnepanelen op gepaste hoogte en afstand vormen geen belemmering voor begroeiing van de grond en toegang voor leghennen, waar het in de handelsnorm (en in bepaling inzake andere

doeleinden) om gaat. (1) In sommige andere lidstaten is plaatsing van zonnepanelen in de vrije-uitloop dan ook toegestaan, volgens bepaalde criteria (maximaal 20%, gelijkmatig verdeeld, etc).

Bovendien zijn vrije-uitloophouders krachtens Richtlijn 1999/74 (2) tegelijkertijd juist verplicht in buitenruimtes te zorgen voor beschuttingen tegen roofdieren, etc. Beschuttingen kunnen aan de bovenzijde voorzien zijn van zonnepanelen.

Is de Commissie bereid de handelsnormen via een leidraad of update te verduidelijken, en per wanneer, zodat houders van vrije-uitloophennen in alle lidstaten toestemming krijgen zonnepanelen in de uitloop te mogen plaatsen, tegen dierziekten, roofvogels, etc?

 

1 Verordening (EG) 589/2008 inzake handelsnormen eieren, bijlage II, artikel 1(b) en 1(d).

2 Richtlijn 1999/74 inzake bescherming legkippen, artikel 4(3)(b)(ii), waarnaar handelsnormen ook refereren.