6 september 2022

SGP: EU te afwezig in PFAS-kwestie

De EU is te afwezig in de PFAS-kwestie, vindt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP). Hij roept Brussel op tot actie tegen het giftige PFAS. Die stof werd jarenlang in Antwerpen geloosd en belandde zo in de Westerschelde.

Onderzoek toont dat de chemische stof zich ophoopt in vissen. Zo bedreigt het ook de gezondheid van mensen.

Over het stopzetten van de lozingen is de provincie Zeeland in goed overleg met de Vlaamse overheid. "Als de EU over de Vlaamse schouder gaat meekijken met de aanpak, is dat een krachtige stok achter de deur voor Zeeland", zegt Ruissen.

Het Europarlementslid heeft dinsdag schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie. Daarin verzoekt hij Brussel audits uit te voeren op de naleving van de EU-wetgeving in het stroomgebied van de Schelde. Hij vraagt Brussel ook de lijst te actualiseren waarop stoffen staan waarvan lozingen meten worden verminderd of stopgezet.

Vorige week bleek de Europese Commissie nog niet bekend met de PFAS-kwestie tussen Vlaanderen en Zeeland. "Dat verbaast me hogelijk", zegt Ruissen. "De Europese Commissie is de hoeder van de EU-regels. En al sinds 1976 bestaan er Brusselse regels voor kwesties zoals de PFAS-lozingen."

 

+++++++++++++++++

De schriftelijke vragen:

Door lozingen van vervuild water met PFAS door onder andere het Vlaamse bedrijf 3M zijn de Schelde en Westerschelde vervuild geraakt. Ondertussen bestaat er al sinds 1976 (met Richtlijn 74/464/EEG, de huidige Richtlijn 2000/60/EG) een Europees wetgevend kader over het tegengaan van lozingen van gevaarlijke stoffen. Daarmee heeft de PFAS-problematiek zeker ook een Europese dimensie. Bijlage X van Richtlijn 2000/60/EG bevat een lijst met prioritair gevaarlijke stoffen, waarvoor beheersmaatregelen getroffen moeten worden gericht op het terugdringen of zelfs volledig stopzetten van lozingen. Perfluoroctaansulfonzuur (een stof die jarenlang werd geloosd door 3M en behoort tot de PFAS-familie) staat op deze lijst. De Commissie is op grond van artikel 16 van Richtlijn 2000/60/EG verantwoordelijk voor het doen van voorstellen om de lijst met prioritair gevaarlijke stoffen actueel te houden.

1.      Heeft de Commissie inzake PFAS-lozingen in het stroomgebied van de Schelde de afgelopen jaren audits uitgevoerd naar de naleving van Europese wetgeving en zo ja, wat waren de bevindingen?

2.      Zo nee, is de Commissie bereid alsnog zo’n audit uit te voeren?

3.      Welke initiatieven is de Commissie voornemens te nemen om ervoor te zorgen dat bijlage X van Richtlijn 2000/60/EG wordt aangepast aan de nieuwste inzichten over de gezondheidsrisico’s van PFAS?

+++++++